Τιμολόγηση

12 May 2014
Comments are closed

Η διαδικασία της τιμολόγησης είναι πολύ απλή και είναι ίδια, είτε πρόκειται για έκδοση είτε για καταχώρηση χειρόγραφου παραστατικού. Μόλις ο χρήστης επιλέξει το κατάλληλο παραστατικό προς τιμολόγηση, στη συνέχεια μπορεί να συμπληρώσει τον πελάτη (η αναζήτηση του οποίου γίνεται με κωδικό, επωνυμία ή Α.Φ.Μ.). Τα είδη συμπληρώνονται εξίσου απλά. Αν η επιχείρηση διαθέτει κάποιον barcodereader, μπορεί  απλά να «χτυπήσει» το είδος, διαφορετικά μπορεί να κάνει αναζήτηση είδους βάσει κωδικού ή περιγραφής (και εδώ δεν παίζει ρόλο αν γράψει ελληνικά ή αγγλικά, κεφαλαία ή πεζά). Αν η τιμή πώλησης του είδους συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ και έχει ενεργοποιηθεί και η αντίστοιχη παράμετρος στις ρυθμίσεις της εφαρμογής, τότε το πρόγραμμα θα κάνει αποφορολόγηση της τιμής και θα προτείνει τη νέα τιμή μονάδος.

SYMFERON Εμπορική Διαχείριση – Μόνο ό,τι χρειάζεσαι © 2022