Ρυθμίσεις Εφαρμογής

12 May 2014
Comments are closed

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να ρυθμίσει την εφαρμογή σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες.

Οι βασικότερες ρυθμίσεις αφορούν την Κατηγορία και τους Συντελεστές Φ.Π.Α., τα Δεκαδικά Ψηφία Αξιών, Τιμής Μονάδος, Ποσοτήτων κλπ, αν οι Τιμές Μονάδος περιλαμβάνουν Φ.Π.Α, τους εκτυπωτές τιμολόγησης και καταστάσεων, αν τα παραστατικά θα αποθηκεύονται και ως pdf καθώς και τον κατάλογο αποθήκευσης κ.α.

SYMFERON Εμπορική Διαχείριση – Tιμολόγηση © 2023