Κατηγοριοποίηση Ειδών

12 May 2014
Comments are closed

Το πρόγραμμα διαθέτει έναν έξυπνο τρόπο κατηγοριοποίησης των ειδών, δενδρικής μορφής τριών επιπέδων, με πολλές κατηγορίες ειδών, πολλαπλές ομάδες ανά κατηγορία και πολλαπλές υποομάδες ανά ομάδα. Το σύστημα αυτό είναι πολύ εύχρηστο, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις με πολλά είδη (ανταλλακτικά, γεωργικά είδη κλπ). Πριν ο χρήστης προβεί στην δημιουργία των ειδών, είναι σημαντικό να κάνει την σωστή ιεράρχηση των κατηγοριών και των ομάδων – υποομάδων, ούτως ώστε η επιλογή του κωδικού κατά τη δημιουργία νέου είδους να είναι σωστή και γρήγορη.

SYMFERON Εμπορική Διαχείριση – Tιμολόγηση © 2023