Ισοζύγια – Καρτέλες

12 May 2014
Comments are closed

Δύο από τις σημαντικότερες εκτυπώσεις – αναφορές που μια επιχείρηση έχει ανάγκη, είναι οι καρτέλες και τα ισοζύγια των πελατών – προμηθευτών.

Η Εμπορική Διαχείριση Symferonδίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να λάβει τις αναφορές αυτές είτε σε μορφή εκτύπωσης, είτε σε μορφή πίνακα, την οποία στη συνέχεια μπορεί να εξάγει και σε μορφή Excel για περαιτέρω επεξεργασία.

SYMFERON Εμπορική Διαχείριση – Tιμολόγηση © 2023