Αναζήτηση Πελατών

12 May 2014
Comments are closed

Η αναζήτηση πελατών – προμηθευτών είναι ιδιαίτερα γρήγορη και εύχρηστη. Ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση με βάσει τον κωδικό, την επωνυμία, το ΑΦΜ, την πόλη ή ακόμα και το τηλέφωνο. Η αναζήτηση θα γίνει σε ολόκληρο ή σε οποιοδήποτε μέρος του πεδίου. Μια επιπλέον ευκολία που παρέχει το πρόγραμμα στην αναζήτηση με βάσει την επωνυμία, είναι το γεγονός ότι δεν γίνεται διάκριση μεταξύ ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων, ούτε πεζών και κεφαλαίων. Η εφαρμογή θα δώσει τα κατάλληλα αποτελέσματα αναζήτησης όποιος και αν είναι ο τρόπος που ο χρήστης πληκτρολόγησε το κλειδί αναζήτησης. Ο χρήστης μπορεί να κάνει επιπλέον ταξινόμηση στα αποτελέσματα αναζήτησης.

SYMFERON Εμπορική Διαχείριση – Tιμολόγηση © 2023