Go Digital Greece με επιδότηση 90% Εκμεταλλευτείτε τις παροχές των προγραμμάτων vouchers του Ελλάδα 2.0.
Επιλέξτε ψηφιακές λύσεις και υπηρεσίες του Symferon που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες
και κάντε ακόμη ένα βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας.

MyDATA / Ηλεκτρονικά Βιβλία

To Symferon είναι συμβατό με την νέα ηλεκτρονικής πλατφόρμα της ΑΑΔΕ με την οποία εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

 • Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων.
 • Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών

Διαχείριση Πελατών

Η Διαχείριση Πελατών – Προμηθευτών είναι εύκολη και γρήγορη. Μέσα από την αντίστοιχη οθόνη, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εισάγει, να μεταβάλλει, να διαγράψει, να αναζητήσει ή να εκτυπώσει όλες ή μέρος των εγγραφών  των πελατών – προμηθευτών.  Μέσα από την οθόνη αυτή ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τα Βασικά Στοιχεία (κωδικό, επωνυμία, υπεύθυνο επικοινωνίας, επάγγελμα, τρόπο πληρωμής), τα Στοιχεία Επικοινωνίας (διεύθυνση, πόλη, χώρα, τηλέφωνα, e-mail, website), τα οικονομικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Καθεστώς ΦΠΑ, κ.α.) ή και τα Πληροφοριακά Στοιχεία (Όριο Πίστωσης, Όριο Ημερών, επιπλέον παρατηρήσεις – πληροφορίες).

Αναζήτηση Πελατών

Η αναζήτηση πελατών – προμηθευτών είναι ιδιαίτερα γρήγορη και εύχρηστη. Ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση με βάσει τον κωδικό, την επωνυμία, το ΑΦΜ, την πόλη ή ακόμα και το τηλέφωνο. Η αναζήτηση θα γίνει σε ολόκληρο ή σε οποιοδήποτε μέρος του πεδίου. Μια επιπλέον ευκολία που παρέχει το πρόγραμμα στην αναζήτηση με βάσει την επωνυμία, είναι το γεγονός ότι δεν γίνεται διάκριση μεταξύ ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων, ούτε πεζών και κεφαλαίων. Η εφαρμογή θα δώσει τα κατάλληλα αποτελέσματα αναζήτησης όποιος και αν είναι ο τρόπος που ο χρήστης πληκτρολόγησε το κλειδί αναζήτησης. Ο χρήστης μπορεί να κάνει επιπλέον ταξινόμηση στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Κατηγοριοποίηση Ειδών

Το πρόγραμμα διαθέτει έναν έξυπνο τρόπο κατηγοριοποίησης των ειδών, δενδρικής μορφής τριών επιπέδων, με πολλές κατηγορίες ειδών, πολλαπλές ομάδες ανά κατηγορία και πολλαπλές υποομάδες ανά ομάδα. Το σύστημα αυτό είναι πολύ εύχρηστο, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις με πολλά είδη (ανταλλακτικά, γεωργικά είδη κλπ). Πριν ο χρήστης προβεί στην δημιουργία των ειδών, είναι σημαντικό να κάνει την σωστή ιεράρχηση των κατηγοριών και των ομάδων – υποομάδων, ούτως ώστε η επιλογή του κωδικού κατά τη δημιουργία νέου είδους να είναι σωστή και γρήγορη.

Διαχείριση Αποθηκών – Ειδών

Η εφαρμογή διαχειρίζεται τα είδη μιας επιχείρησης εύκολα και απλά. Έτσι, ο χρήστης μπορεί εύκολα να εισάγει τα βασικά στοιχεία κάθε είδους (κωδικός, περιγραφή/ες, barcode, κατηγορία ΦΠΑ, Μονάδα Μέτρησης, αν είναι Εμπόρευμα, Προϊόν ή Υπηρεσία, Τιμή Πώλησης, Τιμή Αγοράς, κλπ), αλλά και επιπρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία (Προμηθευτής, Κατασκευαστής, Τύπος, Εικόνες, Διαστάσεις κλπ).

Κατά την εισαγωγή νέου είδους, ο χρήστης μπορεί να εισάγει μόνος του τον κωδικό είδους ή να τον δημιουργήσει σύμφωνα με την κατηγορία του, πατώντας το κουμπί Δημιουργία Κωδικού.

Επιπλέον δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να έχει πολλές αποθήκες με επιλογή των ειδών που θα υπάρχουν σε κάθε αποθήκη.

Διαχείριση Παραστατικών

Το πρόγραμμα διαχειρίζεται όλα τα παραστατικά που προβλέπονται από το νόμο.

Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δημιουργήσει τα δικά του παραστατικά, ρυθμίζοντας όλες τις δυνατές παραμέτρους, όπως το μενού εμφάνισης, αν αφορά πελάτες, προμηθευτές ή αποθήκη, αν επηρεάζει ποσότητες και πώς (χρέωση – πίστωση), αν είναι κίνηση λιανικής, αν παραμένει σε εκκρεμότητα, αν είναι μη αξιακό παραστατικό κλπ.

Τιμολόγηση

Η διαδικασία της τιμολόγησης είναι πολύ απλή και είναι ίδια, είτε πρόκειται για έκδοση είτε για καταχώρηση χειρόγραφου παραστατικού. Μόλις ο χρήστης επιλέξει το κατάλληλο παραστατικό προς τιμολόγηση, στη συνέχεια μπορεί να συμπληρώσει τον πελάτη (η αναζήτηση του οποίου γίνεται με κωδικό, επωνυμία ή Α.Φ.Μ.). Τα είδη συμπληρώνονται εξίσου απλά. Αν η επιχείρηση διαθέτει κάποιον barcodereader, μπορεί  απλά να «χτυπήσει» το είδος, διαφορετικά μπορεί να κάνει αναζήτηση είδους βάσει κωδικού ή περιγραφής (και εδώ δεν παίζει ρόλο αν γράψει ελληνικά ή αγγλικά, κεφαλαία ή πεζά). Αν η τιμή πώλησης του είδους συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ και έχει ενεργοποιηθεί και η αντίστοιχη παράμετρος στις ρυθμίσεις της εφαρμογής, τότε το πρόγραμμα θα κάνει αποφορολόγηση της τιμής και θα προτείνει τη νέα τιμή μονάδος.

Ισοζύγια – Καρτέλες

Δύο από τις σημαντικότερες εκτυπώσεις – αναφορές που μια επιχείρηση έχει ανάγκη, είναι οι καρτέλες και τα ισοζύγια των πελατών – προμηθευτών.

Η Εμπορική Διαχείριση Symferonδίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να λάβει τις αναφορές αυτές είτε σε μορφή εκτύπωσης, είτε σε μορφή πίνακα, την οποία στη συνέχεια μπορεί να εξάγει και σε μορφή Excel για περαιτέρω επεξεργασία.

Μορφή Εκτυπώσεων

Όταν ο χρήστης επιλέξει να δει την αναφορά στην οθόνη του, τότε η μορφή είναι αυτή της διπλανής εικόνας. Στο επάνω μέρος υπάρχει μια εργαλειοθήκη με διάφορες επιλογές, στο αριστερό μέρος υπάρχουν σε μικρογραφία όλες οι σελίδες της αναφοράς και στο κέντρο υπάρχει η τρέχουσα σελίδα της αναφοράς. Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στις σελίδες αναφοράς είτε με τα βελάκια, είτε κάνοντας κλικ κατευθείαν σε κάποια σελίδα. Επιπλέον, μπορεί  να κάνει ζουμ (μεγέθυνση ή σμίκρυνση) αν η εκτύπωση δεν χωράει στην οθόνη του, να επιλέξει σε ποιον εκτυπωτή θέλει να στείλει την αναφορά, καθώς και τον αριθμό αντιτύπων, αριθμό σελίδων (από – έως) κλπ.

Ρυθμίσεις Εφαρμογής

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να ρυθμίσει την εφαρμογή σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες.

Οι βασικότερες ρυθμίσεις αφορούν την Κατηγορία και τους Συντελεστές Φ.Π.Α., τα Δεκαδικά Ψηφία Αξιών, Τιμής Μονάδος, Ποσοτήτων κλπ, αν οι Τιμές Μονάδος περιλαμβάνουν Φ.Π.Α, τους εκτυπωτές τιμολόγησης και καταστάσεων, αν τα παραστατικά θα αποθηκεύονται και ως pdf καθώς και τον κατάλογο αποθήκευσης κ.α.

Συμφέρει σε Ευκολία

Το Symferon δημιουργήθηκε με δύο βασικές αρχές:  την απλότητα και την ευχρηστία,  βοηθώντας  τον απλό χρήστη να μπορεί να χρησιμοποιεί όλες τις βασικές δυνατότητες του προγράμματος εύκολα και γρήγορα.

Συμφέρει σε Τιμή

Στο Symferon πληρώνετε μόνο 200€ για την εγκατάσταση του προγράμματος και την εκπαίδευση σας,  ενώ για τη συντήρηση, το support και την άδεια χρήσης σας τιμολογούμε μόνο 50€ το χρόνο.

Συμφέρει για τις Ανάγκες σου

Η εμπορική διαχείριση που δημιουργήσαμε έχει όλες τις δυνατότητες που χρειάζεται κάποιος για την μικρομεσαία επιχείρηση του. Δεν ενσωματώσαμε λειτουργίες που βαραίνουν το χρήστη και την τσέπη του, ούτε φαντεζί στατιστικά στοιχειά που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ποτέ!

Απαιτήσεις Συστήματος

To Symferon δημιουργήθηκε και σχεδιάστηκε για να είναι συμβατό με τα Windows 10 και 11. Για να είναι ο υπολογιστής σας πάντα ενημερωμένος!

{
}

CHOOSE

Your Plan

Disk Space

Databases

Domains

Users

Your Text

Price

Symferon 
Δοκιμαστική Έκδοση


10  πελάτες

10 προμηθευτές

10 είδη

50 καταχωρήσεις παραστατικών FREE


Symferon 
Πλήρης Έκδοση 


Απεριόριστοι Πελάτες

Απεριόριστοι Προμηθευτές

Απεριόριστα Είδη

Απεριόστιστες 
Καταχωρήσεις Παραστατικών

MyDATA / Ηλεκτρονικά Βιβλία 

200€ +ΦΠΑ

Εγκατάσταση / εκπαίδευση


80€ +ΦΠΑ
Ενεργοποίηση MyDATA 

 

50€/ χρόνο +ΦΠΑ

Ετήσια ΣυντήρησηΓιώργος Κοίλιας
Project Manager
Νίκος Λούβαρης
Digital Marketing Consultant
Βαγγέλης Τόλης
Προγραμματιστής - Developer
Αλέξανδρος Δαρμής
Web & Graphic Designer

Χαρακτηριστικά

Το πακέτο Εμπορική Διαχείριση αποτελεί ένα εξαιρετικά εύχρηστο και φιλικό στο χρήστη σύστημα εμπορικής διαχείρισης - τιμολόγησης.
Προτείνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε κατηγορίας βιβλίων ΚΒΣ.
 • Εκδίδει όλα τα παραστατικά που προβλέπονται από τον κώδικα. Η συμπλήρωση των στοιχείων σε κάθε παραστατικό γίνεται με πολύ απλό και εύκολο τρόπο.
 • Κατά την έκδοση, δίνει την δυνατότητα αποθήκευσης του παραστατικού και ως αρχείο pdf.
 • Επιτρέπει την καταχώρηση χειρόγραφων παραστατικών πωλήσεων, τιμολογίων αγορών καθώς και παραγγελιών (πωλήσεων – αγορών).
 • Εκτελεί αυτόματο μετασχηματισμό Δελτίων Αποστολής σε Τιμολόγιο  Πώλησης, καθώς και των παραγγελιών στα αντίστοιχα παραστατικά.
 • Επιτρέπει την καταχώρηση λοιπών κινήσεων πελατών (εισπράξεις), προμηθευτών (πληρωμές) και ειδών (εισαγωγές, εξαγωγές από άλλη αιτία).
 • Επιτρέπει την προβολή και την επανεκτύπωση ενός παραστατικού.
 • Νέοι πελάτες, προμηθευτές και είδη μπορούν να ενταχθούν κατά τη σύνταξη του παραστατικού.
 • Επιτρέπει την αναζήτηση πελατών/προμηθευτών με βάση τον κωδικό, την επωνυμία ή το ΑΦΜ (μερική ή πλήρη αναζήτηση).
 • Επιτρέπει την αναζήτηση ειδών με βάση τον κωδικό, την περιγραφή ή το barcode(μερική ή πλήρη).
 • Διαθέτει έναν έξυπνο τρόπο κατηγοριοποίησης των ειδών δενδρικής μορφής, με απεριόριστες κατηγορίες ειδών, απεριόριστες ομάδες ανά κατηγορία και απεριόριστες υποομάδες ανά ομάδα.
 • Διαθέτει μια σειρά από ασφαλιστικές δικλείδες και ελέγχους, όπως έλεγχο ορθότητας ΑΦΜ, έλεγχο πιστωτικού ορίου πελάτη, έλεγχο επάρκειας είδους, αυτόματη παροχή νέου κωδικού πελάτη κ.α.
 • Διαθέτει ένα έξυπνο και πολύ εύχρηστο σύστημα παροχής προτεινόμενης έκπτωσης, που προκύπτει από συνδυασμό της κατηγορίας πελάτη και είδους. Ακόμη είναι δυνατή επιπλέον ποσοστιαία ή αξιακή έκπτωση.
 • MyDATA / Ηλεκτρονικά Βιβλία

 

 

Φορολογικοί Μηχανισμοί

 

 • Συνεργάζεται με όλους τους φορολογικούς μηχανισμούς ως τύπου Α και με Synthex 700/7010/7013/7020 ως τύπου Β.

 • ‘Αλλοι συνεργαζόμενοι φορολογικοί μηχανισμοί είναι οι εξής: RBS, ICS ALGOBOX PLUS, CASIO FP-700 και TaxCode TaxLine

 

Εκτυπώσεις

 

  • Πωλήσεων: Ανάλυση πωλήσεων ημέρας, κατάσταση εκδοθέντων στοιχείων, συγκεντρωτικές πωλήσεις πελατών και ειδών, συνολικές πωλήσεις πελατών ανά είδος και  ειδών ανά πελάτη.

  • Πελατών: Ευρετήριο, καρτέλες, ισοζύγια, πελάτες πάνω από το όριο πίστωσης, πελάτες με μικρή κίνηση.

  • Αγορών/προμηθευτών: Ευρετήριο, καρτέλες, ισοζύγια, συνολικές αγορές,  κ.α.

  • Αποθήκης: Ευρετήριο/τιμοκατάλογος, καρτέλες, ισοζύγια με ποσότητες και αξίες, είδη κάτω από το όριο ασφαλείας, είδη με μικρή κίνηση, υ­πολογισμοί αποθήκης.

  • Λοιπές: Συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων πωλήσεων και αγορών.

  • Συνεργάζεται με εκτυπωτές τεχνολογίας laser / inkjet καθώς και με κρουστικό εκτυπωτή (dot-matrix), όπου τα παραστατικά τυπώνονται σε προσεκτικά σχεδιασμένο διπλότυπο έντυπο διαστάσεων 20×24 εκ.

 

Επίσημοι Μεταπωλητές

 

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με email:
[email protected]
Διεύθυνση

Σολωμού 24,10682, Αθήνα

Καλέστε μας
210-38.45.594

Στείλτε μας email: